Névnapok: Ma: Iván Holnap: Vilmos

Alapítványunk adószáma:
18760338-1-14

Céljaink

Alapítványunk célja

Az alapítvány célja, hogy segítse a Szász Endre Általános Iskola tanulóit, hogy egészséges, művelt emberekké váljanak, kiemelten támogassa a tehetséges gyerekek képzését.

E célok megvalósulása érdekében az alapítvány:

  • támogat minden olyan eszközbeszerzést, rendezvényt, továbbképzést, amely a tanulók testi-lelki egészségének a javítását szolgálja,
  • támogat minden olyan tevékenységet, (osztálykirándulás, külföldi cserekapcsolatok, erdei iskola) melyek a tanulók ismereteit, műveltségét bővítik,
  • minden évben támogat egy olyan pedagógust, aki a legtöbbet tett azért, hogy az alapítvány céljai megvalósuljanak.
  • támogat minden olyan művészeti tevékenységet, ami a diákok művészetekkel kapcsolatos fejlődését segíti elő,
  • kiállításokat rendez, kiadványokat jelentet meg,
  • támogat minden, a tágabb értelemben vett kultúra befogadására való nevelést, oktatást és ismeretterjesztést,
  • minden egyéb kulturális tevékenységet,
  • sportot,
  • gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a gyermek és ifjúsági érdekképviseletet.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az alapítvány céljait és működési szabályait. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges.

Az alapítvány működése nyilvános, munkájának végzése és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosságra.

Az alapítvány céljai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel és személlyel, amely hasonló célok érdekében tevékenykedik.

< Vissza az előző oldalra